ژاپن: تحرکات گروه واگنر و شرایط داخلی روسیه را تحت نظر داریم


تهران- ایرنا – رئیس کابینه دولت ژاپن درحالی که از اظهارنظر درباره اثرات احتمالی شورش واگنر بر نقش ولادیمیر پوتین خودداری کرد گفت از نزدیک تحرکات گروه واگنر و شرایط داخلی روسیه را دنبال می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151898/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85