ژاپن قلمرو فضایی خود را برای اهداف دفاعی افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا – یک منبع آگاه ژاپنی اعلام کرد که این کشور با اهداف دفاعی و تضمین امنیت ماهواره های جمع آوری کننده اطلاعاتی این کشور در تقابل با روسیه و چین در این مورد پهنه فضایی خود را افزایش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120461/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF