ژاپن مشتاق ارائه کمک‌های بیشتر به غزه


تهران- ایرنا – وزیر امور خارجه ژاپن اعلام کرد این کشور ارائه کمک های بیشتر برای نوار غزه را که با بحران عمیق انسانی به دلیل جنگ اسرائیل و فلسطین مواجه شده است را در دستورکار قرار خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85266566/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87