ژاپن و آسه آن برای تقویت همکاری امنیت دریایی به توافق رسیدند


تهران- ایرنا- بیانیه مشترک اجلاس سران کشورهای عضو آسه‌آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) و ژاپن منتشر شد و این کشورها روز یکشنبه توافق کردند که گفت وگو و همکاری خود در زمینه «امنیت دریایی» را تقویت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85324429/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF