ژاپن کشوری که از میراثش حفاظت می‌کند/ موزه‌ها و معابد «کاواگوئه» پرباجاست


تهران- ایرنا- شهر سنتی کاواگوئه از جمله شهرهای سنتی ژاپن است که میراث‌فرهنگی خود از قلعه‌ها و معابد و موزه‌های خود را بازسازی و حفظ کرده است، حتی آنها که بر اثر زلزله، آتش‌سوزی و جنگ آسیب دیده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326708/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B4-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87