کاهش شدید میزان محبوبیت دولت ژاپن


تهران- ایرنا – بر اساس نظرسنجی کیودو، میزان محبوبیت کابینه فومیو کشیدا نخست‌وزیر ژاپن به پایین‌ترین رکورد یعنی ۲۸.۳ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85281440/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86