کره‌جنوبی از تسلیحات جدید پرده برداری کرد


تهران – ایرنا – کره جنوبی امروز سه شنبه از اولین جت جنگنده مافوق صوت تولید داخل خود، KF-۲۱، که با نام بورامائی نیز شناخته می شود، در پایگاه هوایی سئول رونمایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261142/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF