کره‌جنوبی به‌دنبال بازنگری در پیمان کاهش تنش نظامی میان دو کره


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی امروز چهارشنبه دستور بازنگری درباره به تعلیق درآوردن توافق کاهش تنش نظامی میان دو کره را درصورتی که بار دیگر کره شمالی تمامیت ارضی کره جنوبی را نقض کند صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988615/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87