کره جنوبی، آمریکا و ژاپن ادعای فروش تجهیزات کره شمالی به روسیه را تکرار کردند


تهران– ایرنا– کره جنوبی، آمریکا و ژاپن آنچه را «تامین مهمات و تجهیزات نظامی برای روسیه توسط کره شمالی» نامیدند، محکوم کردند و مدعی شدند این گونه محموله‌های تسلیحاتی به شدت تلفات انسانی جنگ روسیه و اوکراین را افزایش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85271745/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87