کره جنوبی خواستار مشارکت در طرح رهاسازی پساب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما شد


تهران- ایرنا – نگرانی کره جنوبی از چراغ سبز آژانس بین المللی انرژی اتمی به ژاپن برای رها سازی حجم زیادی از آب آلوده به مواد هسته ای به اقیانوس موجب شد رئیس جمهوری کره جنوبی در حاشیه اجلاس ناتو از نخست وزیر ژاپن درخواست کند کارشناسان کره جنوبی نیز به رصد کردن این مراحل ملحق شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168027/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C