کره جنوبی شریک تجاری خاورمیانه


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی در پایان سفرش به عربستان سعودی، کشورش را سرمایه گذار و شریک تجاری خاورمیانه خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85269970/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87