کره جنوبی: ماهواره سقوط کرده کره شمالی کاربرد نظامی نداشت


تهران – ایرنا– ارتش کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد لاشه ماهواره جاسوسی کره شمالی را که ماه گذشته پس از پرتاب ناموفق به دریا سقوط کرده بود، بازیابی کرده و دریافته است هیچ کاربرد نظامی معناداری به عنوان ماهواره شناسایی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160454/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA