کره جنوبی نمایشگاه بین المللی در حوزه صنایع دفاعی-نظامی برگزار می کند


تهران- ایرنا – همزمان با تبدیل شدن کره جنوبی به عنوان یکی از بازیگران اصلی جهان درحوزه تجهیزات و فناوری های دفاعی-نظامی، این کشور اعلام کرد در پاییز سال جاری نمایشگاه بین المللی فناوری ها و سخت افزارهای نظامی پیشرفته برگزار خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172367/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1