کره شمالی بر همبستگی خود با کشورهای مخالف استراتژی آمریکا برای برتری جهانی تاکید کرد


تهران- ایرنا- حزب حاکم کره شمالی در آخرین نشست خود، ضمن تعهد به تلاش در راه توسعه توان هسته‌ای پیونگ یانگ بر همبستگی این کشور با کشورهای مخالف استراتژی آمریکا برای برتری جهانی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144588/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C