کره شمالی بستن برخی از سفارت‌های خود را تایید کرد


تهران- ایرنا- کره شمالی اعلام کرد به منظور ارتقای کارایی دفاتر دیپلماتیک این کشور در سراسر جهان، تعدادی از این دفاتر را تعطیل می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85279255/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF