کره شمالی تسلیحات جدید در مرز کره جنوبی مستقر می‌کند


تهران- ایرنا- کره شمالی بامداد پنجشنبه اعلام کرد که تسلیحات جدید و نیروهای مسلح قوی‌تری به مرز با کره جنوبی خواهد فرستاد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85300355/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF