کره شمالی درباره تبلیغات ضد پیونگ یانگ به کره جنوبی هشدار داد


تهران- ایرنا- کره شمالی از لغو ممنوعیت قانونی تبلیغات ضد پیونگ یانگ توسط فعالان حقیقی در کره جنوبی انتقاد و تاکید کرد چنین فعالیت‌هایی جنگ روانی به راه می‌اندازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284767/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF