کشتی‌های چینی آب‌های مورد مناقشه در دریای چین شرقی را ترک کردند


تهران- ایرنا- گارد ساحلی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد کشتی های گارد ساحلی چین در نزدیکی جزایر سنکاکو در دریای چین شرقی به مدت ۸۰ ساعت و ۳۶ دقیقه در منطقه ماندند و سرانجام این سه کشتی یکشنبه شب منطقه را ترک کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072195/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF