کشورهای عربی خواستار عضویت در سازمان همکاری شانگهای هستند


تهران-ایرنا- همزمان با عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، کشورهای عربی با تغییر سیاست خارجی خود به ویژه نگاه به شرق خواستار عضویت در این سازمان شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163736/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF