کنسول ژاپن در روسیه به اتهام جاسوسی اخراج شد

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ رسانه های خبری روسیه افزوده اند که اف اس بی پس از دستگیر شدن این دیپلمات ژاپنی در هنگام ارتکاب جرم و دریافت اطلاعات محرمانه در باره پیامدهای تحریم های غرب بر اوضاع اقتصادی در خاور دور روسیه، این فرد عنصر نامطلوب شناخته شده است.   
اف اس بی اعلان کرده که این اطلاعات سری که بخشی از آن در باره همکاری های روسیه با یک کشور حوزه آسیا و اقیانوسیه بود که نام آن برده نشده، در برابر پاداش نقدی به این فرد تحویل داده شده بود .
این خبرگزاری ها به نقل از اف اس بی نوشته اند که روسیه به ژاپن اعتراض کرده است.

توکیو تاکنون به این رخداد واکنشی نشان نداده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898444/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF