کیم جونگ اون: کره شمالی هرگز از توسعه برنامه ی هسته ای دست نخواهد کشید

کیم جونگ اون خاطر نشان کرد: این قضاوت نادرست و اشتباه محاسباتی (آمریکا) است، شما می توانید صد روز، هزار روز، ده سال، صد سال تحریم کنید اما قرار نیست حق بقا و حق دفاع از خود را که امنیت کشور و مردم آن به آن وابسته است، رها کنیم.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، کیم جونگ اون در هفتمین اجلاس مجلس عالی خلق کره شمالی گفت: هدف آمریکا نه تنها از بین بردن تسلیحات هسته‌ای بلکه نابودی کامل قدرت هسته‌ای ما است تا ما را مجبور کند که از حق دفاع از خود دست برداریم، تا ما را تضعیف کند و رژیم ما را در هر زمانی سرنگون کند.

رهبر کره شمالی در ادامه افزود: هیچ تحریمی باعث نمی شود پیونگ یانگ از تسلیحات هسته ای خود دست بردارد.

رهبر کره شمالی همچنین گفت: هر چقدر هم که در شرایط سختی قرار بگیریم، ما باید از یک قدرت هسته ای بزرگتر یعنی آمریکا که این وضعیت سیاسی و نظامی را در شبه جزیره کره ایجاد کرده است، جلوگیری کنیم در نتیجه هرگز نمی توانیم سلاح های هسته ای را رها کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84882196/%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF