گروه ۷خواستار افزایش صادرات غلات از طریق دریای سیاه شد


تهران- ایرنا – وزیران کشاورزی کشورهای گروه ۷ امروز در اعلامیه‌ای خواستار ” افزایش، اجرا و گسترش ” قرارداد مهم صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090450/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF