گزارش‌های متفاوت کره جنوبی و ژاپن درباره شلیک تازه کره شمالی


تهران- ایرنا- ارتش کره جنوبی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که کره شمالی یک ماهواره به فضا پرتاب کرد اما ژاپن از شلیک یک موشک توسط پیونگ‌یانگ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127301/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C