گلوبال تایمز: توکیو برای ارتقای روابط با پکن، باید به اصل چین واحد پایبند باشد


تهران- ایرنا- پایگاه اینترنتی گلوبال تایمز در گزارشی درباره قصد فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن برای شرکت در نشستی درباره پنجاهمین سالگرد عادی سازی روابط دو کشور نوشت: ژاپن باید برای ارتقای روابط دو طرف، به اصل چین واحد پایبند باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880112/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86