محبوبیت رئیس جمهوری کره جنوبی در سراشیبی

نظرسنجی‌های اخیر در پی افزایش نگرانی‌ها پبرامون آشفتگی‌های اقتصادی و سیاسی در حزب حاکم است.    مردم کره جنوبی خسته از سیاست های «مون جائه این» رئیس جمهوری مستعفی کره جنوبی با هدف تغییر در وضعیت اجتماعی  و اقتصادی این کشور یون را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. اما  از زمان نشستن یون بر… ادامه خواندن محبوبیت رئیس جمهوری کره جنوبی در سراشیبی